Agama Islam

KodeUV141101
SKS2

ISI : Pengertian, kedudukan dan perkembangan agam islam, hubungan alam manusia dan islam, islam sebagai ajaran yang universal dan internal aqidah, syariah dan akhlak.

EnglishIndonesian